سئو

هشدار فوری؛ خطر انتشار بدافزار VPNFilter

مرکز ماهر از خطر احتمالی بدافزار VPNFilter در روزا و ساعات آینده در کشور خبر داده که تا الان بیشتر از ۵۰۰ هزار قربونی در جهان داشته است.

مرکز ماهر (مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از خطر احتمالی بدافزار VPNFilter در روزا و ساعات آینده در کشور خبر داده.

بنابراعلام این مرکز، خبرهای دریافتی و رصد و پایش انجام گرفته، خبر از منتشر کردن احتمالی بدافزار VPNFilter در ساعات و روزای آینده در کشور می دهد. گزارش های موجود نشون دهنده اون هستش که این بدافزار تا الان بیشتر از ۵۰۰ هزار قربونی در جهان داشته است و این عدد هم افزایش داره. قربانیان این بدافزار به یه نقطه جغرافیایی خاص تعلق ندارن و این بدافزار در همه مناطق فعاله.

لوازم و دستگاه های برنده های جور واجور شامل NETGEAR ،Mikrotik ،Linksysو TP-Linkو هم اینکه لوازم ذخیره سازیQNAP در صورت نبودآپدیت مستعد آلوده شدن به این بدافزار هستن.

با در نظر گرفتن استفاده بالای برنده های فوق در کشور، اخطار حاضر ارایٔه دهندگان سرویسا، مدیران شبکه ها و کاربران رو مخاطب قرار میده که نسبت به جلوگیری از آلودگی و ایمن سازی، اقدامات لازم رو در دستور کار قراردهند. نوع دستگاه های آلوده به این بدافزار بیشتر از نوع دستگاه های غیرBackboneهستند و قربانیان اصلی این بدافزار، کاربران و شرکت هایISPکوچک و متوسط هستن.

VPNFilterیک بدافزار بسیار خطرناک و دارای قدرت زیاد در به کار گیری منابع قربانیه که شدیدا در حال رشده. این بدافزار ساختاری پیمانه ای داره که به اون امکان اضافه کردن قابلیتای جدید و سوء به کار گیری وسایل کاربران رو جفت و جور می کنه.

با در نظر گرفتن استفاده بسیار زیاد از دستگاه هایی مورد حمله و دستگاه هایIOT نبود توجه به این تهدید ممکنه منتهی به مشکل فلج کننده در بخشایی از سرویسا و خدمات شه. در بدترین حالت این بدافزار قادر به از کار انداختن دستگاه های وصل به اینترنت کشور و هزینه بسیار زیاد واسه تجهیز دوباره این دستگاه ها شه.

توجه به این نکته مهمه که این بدافزار خیلی راحت قابل پاک کردن از دستگاه های آلوده نیس.

منبع: خبرگزاری فارس